Етропал АД се намира в Етрополе - малък, чист курортен град, разположен в
подножието на Стара планина, на 90 км североизточно от София.

Етропал
АД, гр. Етрополе, е водеща фирма в производството на медицински изделия за еднократна употреба: консумативи за хемодиализа /диализатори,
системи за хемодиализа, фистулни игли/, системи за инфузия и
трансфузия, спринцовки и инжекционни игли, катетри и сонди, уринаторни
и колостомни торби, комплекти за еднократна амбулаторна употреба,
тазобедрени ендопротези и инструменти за имплантиране.