ПРОДУКТИ НА ФИРМА ЕТРОПАЛ
ДИАЛИЗАТОРИ КАПИЛЯРНИ

диализатори
СВАЛЕТЕ БРОШУРИ
СЪС СПЕЦИФИКАЦИИТЕ НА УРЕДИТЕ
В PDF ФАЙЛ (на Български език)


Свалете Adobe Acrobat© Reader сега 
Видове: Мембрана
  • целулозен диацетат диализатор - DС
  • синтетично модифицирана целулоза  диализатор - BIO
  • полиетерсулфон  диализатор - PL/PM/PH
  • полисулфон диализатор - LPS/HPF

  • Ефективна повърхност - от 0,9 до 2,2 
Корпус: от поликарбонат
Характеристика: добра биосъвместимост
много добри функционални качества
Стерилизация:
с етиленов оксид
с ирадиация 

АРТЕРИАЛНИ И ВЕНОЗНИ СИСТЕМИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА

art_sist

Материал: ПВХ с медицинско предназначение
Видове: Предлагат се с различна конструкция в зависимост от апарата, с който се използват: "фрезениус", "Унимат",
"Мултимат", Тамбро", "Алтин",
"Браун Секура" и др.
Линиите могат да бъдат комплектовани с инфузионна система и събирателна торба за диализен разтвор (1500 или 2000 мл).
   
Стерилизация : с етиленов оксид

ТРАНСФУЗИОННИ И ИНФУЗИОННИ СИСТЕМИ

Трансфузионни системи

Материал: ПВХ с медицинско предназначение
Видове: с еднопътна пластмасова игла
с двупътна пластмасова игла
с метална игла за банка
   
Филтър: 200 µ за трансфузионна система
15(И за инфузионна система
Накрайник: Луер
Стерилизация:
с етиленов оксид

    ФИСТУЛНИ ИГЛИ
Фистулни игли
Изделията са за еднократна употреба.
Използват се при хемодиализно лечение и
осъществяват връзката между пациента и
системите за хемодиализа.
Състоят се от: метална част - игла от неръждаема стомана, с атравматичен връх, "крилца" за фиксиране, поливинилхлориден шлаух, щипка и накрайник "Луер-Лок". Предлагат се в комплект - артериална и венозна. Артериалната игла има допълнителен отвор във върховата част.
Щипката на венозната е оцветена в синьо, а на артериалната в червено. Оцветяването на "крилцата" зависи от размера на иглата (15G; 16G; 17G).

СПРИНЦОВКИ

Спринцовки

Спринцовките са за еднократна употреба.

Предназначени са за въвеждане на лекар­ствени
средства или извличане на течности от организма.
Произвеждат се от мате­риали, разрешени за медицински цели.
Спринцовките са дву- и трисъставни, с присъ­единителен конус тип "Луер".
Двусъставните спринцовки се състоят от цилиндър, изра­ботен от полипропилен /ПП/ и
бутало - от полиетилен висока плътност /ПЕВП/, а трисъставните имат каучуков уплътнител за буталото.
ДВУСЪСТАВНИ СПРИНЦОВКИ
Обем 2 ml инсулин 80 I.E. 5 ml 10 ml 20 ml

TРИСЪСТАВНИ СПРИНЦОВКИ

Обем 1 ml инсулин 40 I.E. 5 ml 10 ml 50 ml

Спринцовките са стерилизирани с етиленов оксид.
Срок на годност - 5 /пет/ години.


ИНЖЕКЦИОННИ ИГЛИ

Инжекционни игли


Инжекционните игли са за еднократна употреба. Използват се в медицината за инжектиране на лекарствени средства и извличане на течности или кръв от организма. Иглата има атравматичен връх и е изработена от неръждаема стомана. Пластмасовият конусен накрайник тип "Луер" е различно оцветен в зависимост от размера на иглата (от 18G до 27G).

КАТЕТРИ И СОНДИ

Катетри

УРОЛОГИЧНИ КАТЕТРИ Изделията са предназначени за еднократна употреба. Използват се в медицината
и служат за отвеждане на урината от пикочния мехур.
РЕКТАЛЕН КАТЕТЪР Изделието е за еднократна употреба и се използва в медицината за лечебни и
очистителни клизми, при рентгенови изследвания за въвеждане на контрастно вещество
в дебелото черво, като газова тръба.
ДРЕНАЖНИ КАТЕТРИ Изделията са за еднократна употреба. Използват се в хирургичните и ортопедични
отделения за евакуация на кръв, течности и секрети от човешкото тяло.
СОНДИ
Изделията са за еднократна употреба.
Използват се за диагностично или лечебно сондиране на стомаха и дуоденома, за промивки, за хранене и евакуация на течности.

СЪБИРАТЕЛНА ТОРБА ЗА ДИАЛИЗЕН РАЗТВОР

Toрбички

Материал: ПВХ фолио с медицинско предназначение
Вместимост: 1500 мл
Стерилизация: с етиленов оксид
КОЛОСТОМНА СЪБИРАТЕЛНА ТОРБА
Материал: ПВХ фолио с медицинско предназначение
Хипоалергична медицинска лепенка
(на фирма ЗМ)
Вместимост: 500 мл
Диаметър на отвора: от 25 до 51 мм
УРИНАТОРНА ТОРБА
Материал: ПВХ фолио с медицинско предназначение
Видове: С клапа и без клапа
Вместимост: 1500 мл

БЕДРЕНИ СТАВИ

БЕДРЕНО СТЕБЛО ЗА ФИКСАЦИЯ С КОСТЕН ЦИМЕНТ БЕЗ ПЛОЩАДКА
Бедрено стебло за фиксация с костен цимент без площадка
Конус
Дължина на стеблото  Дебелина 
Материал:
14/16 мм
160 мм
от 8 до 12 мм
- Титан, съгласно ISO 5832 - 2,3
БЕДРЕНО СТЕБЛО ЗА ФИКСАЦИЯ С КОСТЕН ЦИМЕНТ С ПЛОЩАДКА
Без площадка
Конус
Дължина на стеблото  Дебелина 
Материал:
14/16 мм
160 мм
от 8 до 12 мм
- Титан, съгласно ISO 5832 - 2,3
БЕДРЕНО СТЕБЛО  3A БЕЗЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ
С ПЛОЩАДКА
Бедрено стъбло за безциментна фиксацич с площадка
Конус
Дължина на стеблото
Дебелина 
Материал:

14/16 мм
160 мм
от 9 до 14 мм
- Титан, съгласно ISO 5832 - 2,3